VI EN

TỦ KỆ KMid Home - Đơn giản và Tinh tế đến từng chi tiết

KIẾN MỘCVẺ ĐẸP từ sự ĐƠN GIẢN & TINH TẾ

Giới thiệu chungCơ cấu tổ chức của Công ty Kiến Mộc

Cơ cấu tổ chức

Chủ tịch Hội đồng Thành viên :  Ông Phạm Ngọc Văn Khoa


Cơ cấu tổ chức

KMid Home