VI EN

TỦ KỆ KMid Home - Đơn giản và Tinh tế đến từng chi tiết

KIẾN MỘCVẺ ĐẸP từ sự ĐƠN GIẢN & TINH TẾ

Giới thiệu chungHồ sơ năng lực của Công ty Kiến Mộc

HỒ SƠ NĂNG LỰC


1. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH :
 
Các số liệu tài chính trong năm 2013:

Đơn vị tính: vnđ
 
 
2. NĂNG LỰC NHÂN SỰ :
 
Số lượng, chất lượng cán bộ quản lý và khoa học kỹ thuật nghiệp vụ:
 
 
3. NĂNG LỰC THIẾT BỊ MÁY MÓC :
 
Danh mục thiết bị máy móc sử dụng cho sản xuất & thi công:
 
 

4. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐIỂN HÌNH ĐÃ THỰC HIỆN :
 

 
HỒ SƠ NĂNG LỰC

KMid Home